skip to Main Content
Kwaliteitsmonitor VO
De kwaliteitscyclus transparant op één plek!

Het kwaliteitsbewustzijn in het onderwijs is de laatste jaren sterk gegroeid. Vanuit de overheid worden gelden vrijgemaakt voor gedegen kwaliteitsplannen. Het verbeteren van kwaliteit begint met inzicht in kwaliteit. In samenwerking met diverse onderwijsinstellingen heeft Synaxion de Kwaliteitsmonitor VO ontwikkeld. Een flexibel instrument waarmee u inzicht krijgt in de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van de kwaliteit. Vervolgens kunt u met het activiteitenplan de kwaliteitsaspecten die aandacht behoeven gericht gaan verbeteren. Daarmee heeft u de kwaliteitscyclus in een digitale omgeving, voor iedereen toegankelijk, transparant op één plek.

Voordelen:

  • Standaard is de Kwaliteitsmonitor VO ingericht met kwaliteitskaarten die opgebouwd zijn uit indicatoren die aansluiten op het onderzoekskader inspectie.
  • Daarnaast kunt u eigen kwaliteitskaarten ontwikkelen die aansluiten op de kwaliteitsdoelstellingen van uw onderwijsinstelling.
  • Automatisch berekende indicatoren zoals: ziekteverzuim, slagingspercentage etc.
  • De Kwaliteitskaarten worden door de teams ingevuld. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald welke acties er nodig zijn om de resultaten die niet voldoen aan de norm te verbeteren.
  • Vanuit het activiteitenplan kan vervolgens de voortgang worden gevolgd en de kwaliteitsaspecten die aandacht behoeven worden verbeterd.
  • Benchmarken op verschillende niveaus.
  • Voor medewerkers eenvoudig toegankelijk in de Cloud, waardoor er een einde komt aan bewerkelijke Excel lijsten die door de gehele organisatie verzameld en gebundeld moeten worden. Met het risico dat de overzichten bij het analyseren niet meer up-to-date zijn.

Rozan Nijland, Kwaliteitsmedewerker:

“De kwaliteitsmonitor sluit echt aan bij de vraag die uit de onderwijsteams naar voren is gekomen. Het unieke aan de kwaliteitsmonitor is dat er een heleboel instrumenten met elkaar zijn verenigt, waardoor het nu veel meer betekenis heeft. Alles op één plek en voor iedereen toegankelijk. Het is veel meer een cyclus waar continue naar gekeken wordt. Je begint niet telkens met iets nieuws maar je gaat steeds verder waar je gebleven bent”.

Schermvoorbeelden

Kwaliteitskaart

Activiteitenplan

Invulkaart

Overzicht (Benchmark)

Interesse? Neem contact met ons op!
Back To Top