skip to Main Content
Middelbaar Beroepsonderwijs
De basis voor managementinformatie en rapportages

Data inzetten voor het behalen van uw onderwijsdoelstellingen
Een onderwijsinstelling is gebruiker en verwerker van grote hoeveelheden data. Wilt u data inzetten om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling van uw onderwijsinstelling? Dan is het van belang om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Sinds 2003 zijn wij actief in de publieke sector en helpen wij onderwijsinstellingen met het ontsluiten en samenbrengen van data in het datawarehouse, met als uitgangspunt één centrale bron van informatie voor bijvoorbeeld: de onderwijsresultaten school/student, financiën en personeel.

Onze data specialisten zijn bekend met de systemen binnen het onderwijs en zijn experts in het ontsluiten van de verschillende bronnen. Zij zorgen ervoor dat de data op een gestructureerde wijze voor u wordt klaargezet in het datawarehouse (Cloud of On-premise). Dit biedt de mogelijkheid om meer grip te krijgen op uw data en de kwaliteit hiervan.

Visualiseer uw data in Power BI
Het visualiseren van data draagt bij aan een beter inzicht en overzicht van de relevante informatie binnen een onderwijsinstelling. Het zelf actief laten creëren van rapportages, overzichten, grafieken, tabellen en dashboards op basis van de data die klaarstaat in het Synaxion Datawarehouse, zorgt ervoor dat uw medewerkers gaan denken vanuit een dataperspectief. Als organisatie kunt u dan flexibeler, sneller en slimmer reageren op gebeurtenissen binnen en buiten uw onderwijsinstelling.

Wij zien naast het gebruik van QlikView als visualisatietool een toename van Power BI. Al dan niet in combinatie met het Azure Platform. Een groot voordeel hiervan is de integratie mogelijkheden met de Office 365 Suite met al zijn functionaliteiten. Dit is ook een zeer geschikte en veelgebruikte visualisatietool in combinatie met het Synaxion Datawarehouse.

Power BI is ideaal om zelf dashboards te maken. Er is binnen deze tool voldoende functionaliteit om mooie templates te creëren die aansluiten op uw eigen huisstijl. Voor een gebruiker is het fijner werken wanneer een dashboard er aantrekkelijk uitziet en rust uitstraalt.

ONDERWIJSRESULTATEN

Het Onderwijs Dashboard is een tool die helpt om volledig in te zoomen op de onderwijsresultaten van de school en de leerling. Hiermee worden van bestuursniveau via schoolniveau tot uiteindelijk op leerling niveau analyses gemaakt. Dashboards en trends kunnen met één druk op de knop worden gegenereerd op de verschillende niveaus. Naast onderwijsresultaten kunnen er ook eigen indicatoren zoals leerling, medewerker of oudertevredenheid worden toegevoegd. Het onderwijsdashboard is hiermee de ideale tool om continu zicht op de onderwijs kwaliteit van de organisatie te houden.

FINANCIËN

Financieel Dashboard is bestemd voor medewerkers en financiële administratie in het Onderwijs. Financiële cijfers en kengetallen worden in het strakke en intuïtieve dashboard op een visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd en, indien gewenst, afgezet tegen de door het bestuur gestelde normen. Vanuit dit dashboard kunnen onderliggende relaties en verbindingen worden opgezocht voor heldere analyses, onderbouwde verantwoording en blijvend overzicht.

PERSONEEL

Het HR Dashboard levert HR informatie in een grafisch sterk en intuïtief dashboard. Het is voor de HR manager de tool om eenvoudig alle relevante HR informatie in één dashboard te verzamelen dat als praatdocument kan dienen in het managementteam. Vanuit het HR dashboard wordt met een strakke visualisatie van relevante HR informatie onderliggende relaties en verbindingen opgezocht voor onderbouwde verantwoording en een blijvend overzicht.

Vragen? Neem contact met ons op!
Back To Top