“data die verzameld wordt vanuit de aangesloten scholen visueel inzichtelijk maken en zo scherper sturen op de eisen van de Onderwijsinspectie en eigen ambities en normen”

Synaxion helpt scholen en schoolbesturen met het verkrijgen van inzicht en overzicht. Met zeer ruime ervaring in de onderwijsmarkt en intensieve samenwerkingen met meerdere onderwijsinstellingen en scholen, hebben wij diverse dashboards en portalen ontwikkeld. Deze helpen u niet alleen om te voldoen aan diverse landelijke normen, maar kunnen ook alle gegevens slim omzetten naar waardevolle en relevante informatie. Voor het Primair Onderwijs is Schooldashboard ontwikkeld. Deze oplossing toont in één oogopslag de informatie die voor u belangrijk is, waardoor dagelijks onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast dient Schooldashboard als basis voor managementinformatie en rapportages. Schooldashboard is een integraal instrument voor onderwijskwaliteit, onderwijsbedrijfsvoering, financiën en personeel.

Schooldashboard sluit naadloos aan op o.a. ParnasSys, Esis, CITO, AFAS en diverse aanbieders van tevredenheidsonderzoeken.

management- en kwaliteitsinformatie

Synaxion biedt 1 integrale management- en kwaliteitsinformatie oplossing voor inzicht en overzicht op Onderwijs, Bedrijfsvoering, HR en Financiën. Presentatie vindt plaats in overzichtelijke dashboards en rapportages.

volledig standaard

Ontwikkeld voor en door het onderwijs. De data wordt verzameld in samenwerking met o.a. CITO, ParnasSys, ESIS en AFAS. Snel resultaat door een korte implementatieperiode.

eenvoud

Eenvoudig in gebruik. U bent minder tijd kwijt met datavergaring en het opstellen van rapportages.

Onderwijskwaliteit

Weergave van kwaliteit van het onderwijs en (toets)resultaten per leerling, groep, school en/of bestuursniveau.
Op eenvoudige wijze kunnen horizontale, verticale en diagonale trends en benchmarks geraadpleegd worden voor analyse.

Onderwijsbedrijfsvoering

Bevat onder andere informatie op het gebied van in, door-uitstroom, doublures, bekostiging, marktaandeel, en resultaten uit tevredenheidsonderzoeken.

Financiën

Financiële informatie in dashboards gepresenteerd op het gebied van kengetallen, crediteurenanalyses, budgetten, verlies- en winstrekening, personele kosten en facilitaire kosten.

Personeel

Een complete module met alle relevante personele informatie, zoals verzuim, formatie, arbeidsverhouding, contracten, verloningen en roosters.

Wij vinden het als bestuur belangrijk om onze scholen te stimuleren de mogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk te benutten. Om dat voor elkaar te krijgen heb je wel goed inzicht in data nodig, maar dat komt niet vaak voor in het basisonderwijs. Het dashboard dat wij hebben ontwikkeld is uniek vanwege het integrale karakter. Wij kwamen nog niet eerder een instrument tegen dat zowel financieel, personeel als leerlingen als invalshoek had en waarbij we zoveel data met elkaar kunnen combineren.

Martijn Schoonaard