skip to Main Content
Primair Onderwijs
Onderwijskwaliteit, onderwijsbedrijfsvoering, financiën en personeel.

Synaxion helpt scholen en schoolbesturen met het verkrijgen van inzicht en overzicht. Met zeer ruime ervaring in de onderwijsmarkt en intensieve samenwerkingen met meerdere onderwijsinstellingen en scholen, hebben wij diverse dashboards en portalen ontwikkeld. Deze helpen u niet alleen om te voldoen aan diverse landelijke normen, maar kunnen ook alle gegevens slim omzetten naar waardevolle en relevante informatie. Voor het Primair Onderwijs is Schooldashboard ontwikkeld. Deze oplossing toont in één oogopslag de informatie die voor u belangrijk is, waardoor dagelijks onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast dient Schooldashboard als basis voor managementinformatie en rapportages. Schooldashboard is een integraal instrument voor onderwijskwaliteit, onderwijsbedrijfsvoering, financiën en personeel.

Schooldashboard sluit naadloos aan op o.a. ParnasSys, Esis, CITO, AFAS en diverse aanbieders van tevredenheidsonderzoeken.

Ontsluiten en samenbrengen van data
Onze data specialisten zijn bekend met de systemen binnen het onderwijs en zijn experts in het ontsluiten van de verschillende bronnen. Zij zorgen ervoor dat de data op een gestructureerde wijze voor u wordt klaargezet in het datawarehouse (Cloud of On-premise). Dit biedt de mogelijkheid om meer grip te krijgen op uw data en de kwaliteit hiervan. In veel gevallen wordt er gekozen voor PowerBI van Microsoft. Al dan niet in combinatie met het Azure Platform. Een groot voordeel hiervan is de integratie mogelijkheden met de Office 365 Suite met al zijn functionaliteiten.

data die verzameld wordt vanuit de aangesloten scholen visueel inzichtelijk maken en zo scherper sturen op de eisen van de Onderwijsinspectie en eigen ambities en normen

Schooldashboard

Schooldashboard is het integrale dashboard voor het primair onderwijs om rapportages op een eenvoudige en visueel aantrekkelijke manier te presenteren. In het Schooldashboard worden de belangrijkste prestatie indicatoren voor het bestuur, managementteam en scholen weergegeven. Dit ter ondersteuning van bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, kwaliteitscoördinatoren, controllers, HR medewerkers en schooldirecteuren.

Het Schooldashboard is uitermate geschikt als instrument voor analyse, sturing én verantwoording.

Vragen? Neem contact met ons op!

Jordi Vos
Accountmanager
j.vos@synaxion.com
+31 (0)6 29 090 712

Back To Top