skip to Main Content
ONDERWIJS
Scherper sturen op eigen prestatie indicatoren

Wij zien het als onze taak om de uitdagingen waar onderwijsinstellingen voor staan op het gebied van datagestuurd werken te ondersteunen. Onze kennis, ervaring en expertise in data-ontsluiting, data-kwaliteit, data-visualisatie, data-analyse en data-science delen wij daarom graag met u. Door effectief samen te werken helpen wij uw onderwijsinstelling in het realiseren en het in gebruik nemen van state-of-the-art Power BI dashboards.

Het begint bij dataverzameling
In overleg en in afstemming met gebruikers en beheerders wordt alle benodigde data verzameld in het Synaxion Datawarehouse. Dit is inmiddels een bewezen oplossing (‘proven technology’) die voor diverse semipublieke organisaties is neergezet en door u kan worden gebruikt voor een goede informatievoorziening ter ondersteuning van de werkprocessen, sturing en verantwoording binnen uw onderwijsinstelling.

Alle data wordt in een overzichtelijke structuur klaargezet in het Synaxion Datawarehouse en direct beschikbaar gesteld voor gebruik in bijvoorbeeld Power BI, Qlik, of Cognos. De structuur (informatiemodel) van het Synaxion Datawarehouse heeft een generiek karakter en is uitbreidbaar en aanpasbaar voor iedere onderwijsinstelling. Voeg zelf uw data toe of pas zelf de structuur aan.

Tijdens het inrichten van het Synaxion Datawarehouse is er ook blijvende aandacht voor de kwaliteit van data, want goede kwaliteit van data is essentieel voor een organisatie!

Visualiseer uw data in Power BI
Het visualiseren van data draagt bij aan een beter inzicht en overzicht van de relevante informatie binnen een onderwijsinstelling. Het zelf actief laten creëren van rapportages, overzichten, grafieken, tabellen en dashboards op basis van de data die klaarstaat in het Synaxion Datawarehouse, zorgt ervoor dat uw medewerkers gaan denken vanuit een dataperspectief. Als organisatie kunt u dan flexibeler, sneller en slimmer reageren op gebeurtenissen binnen en buiten uw onderwijsinstelling.

Wij zien naast het gebruik van QlikView als visualisatietool een toename van Power BI. Dit is ook een zeer geschikte en veelgebruikte visualisatietool in combinatie met het Synaxion Datawarehouse.

Power BI is ideaal om zelf dashboards te maken. Er is binnen deze tool voldoende functionaliteit om mooie templates te creëren die aansluiten op uw eigen huisstijl. Voor een gebruiker is het fijner werken wanneer een dashboard er aantrekkelijk uitziet en rust uitstraalt.

Middelbaar Beroepsonderwijs

Synaxion helpt MBO instellingen met monitoring en Business Intelligence. Met zeer ruime ervaring in de onderwijsmarkt en intensieve samenwerkingen met meerdere onderwijsinstellingen en scholen, hebben wij diverse dashboards en portalen ontwikkeld. Deze helpen u niet alleen om te voldoen aan diverse landelijke normen, maar kunnen ook alle data slim omzetten naar waardevolle en relevante informatie. De monitors tonen in één oogopslag de data die voor u belangrijk is, waardoor dagelijks slimme beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast dienen de monitors als basis voor managementinformatie en rapportages. Synaxion levert diverse oplossingen speciaal voor het MBO en deze kunnen al binnen een paar dagen live zijn.

Primair Onderwijs

Synaxion helpt scholen en schoolbesturen met het verkrijgen van inzicht en overzicht. Met veel ervaring in de onderwijsmarkt en intensieve samenwerkingen met meerdere onderwijsinstellingen en scholen, hebben wij diverse dashboards en portalen ontwikkeld. Voor het Primair Onderwijs is Schooldashboard ontwikkeld. Deze oplossing toont in één oogopslag de informatie die voor u belangrijk is, waardoor dagelijks onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden.

Vragen? Neem contact met ons op!

Jordi Vos
Accountmanager
j.vos@synaxion.com
+31 (0)6 29 090 712

Back To Top