Onderwijs

Business Intelligence en monitoring voor onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen begeven zich in een turbulente markt. Het College van Bestuur heeft in toenemende mate te maken met nieuwe wet- en regelgeving, strengere inspectienormen en er is meer vraag naar aantoonbare prestaties en transparantie. Maar ook spelen er andere uitdagingen, denk aan roosteren van lesuren en lokalen, de juiste bevoegdheden van docenten en het op orde houden van de elektronische leeromgeving. Kortom: de ontwikkelingen zijn bijna niet bij te benen. Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden is inzicht en overzicht in data nodig. Onderwijsinstellingen zullen op een slimme manier hun data moeten benutten, die vaak is opgeslagen in diverse systemen. (Leerlingvolgsysteem, Financieel & HR).

Marktspecifiek, generiek en maatwerk

Onze oplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor onderwijsorganisaties en bevatten onder andere dashboards met marktspecifieke content. Onze producten worden continu doorontwikkeld en bieden daardoor nooit een statisch verhaal. Organisaties die met ons samenwerken staan hierdoor nooit alleen en dat is kenmerkend voor onze aanpak. Dit zorgt ervoor dat monitoring en Business Intelligence nu binnen handbereik zijn, zonder dat daar lange ontwikkel- en implementatietrajecten voor nodig zijn. Naast standaardoplossingen, leveren wij ook maatwerk als de situatie daarom vraagt.

Onze producten voor het Onderwijs

Wij hebben diverse monitors en instrumenten voor managementinformatie beschikbaar. De monitors en de managementinformatie leveren uitgebreide rapportages en analyses en tonen de gegevens die voor u belangrijk zijn. De monitors zijn in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen tot stand gekomen. Hierdoor is een marktspecifieke oplossing ontstaan, waardoor maatwerk in de meeste gevallen niet nodig is. Dit zorgt ervoor dat monitoring en Business Intelligence nu binnen handbereik zijn, zonder dat lange ontwikkel- en implementatietrajecten nodig zijn.

Schooldashboard Primair Onderwijs

een integrale oplossing voor sturing en verantwoording omtrent onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering. Op bestuursniveau, schoolniveau, klas- en/of leerling niveau

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Volledige gestandaardiseerde oplossingen omtrent de Deelnemer, bedrijfsvoering en Onderwijskwaliteit ondergebracht in QlikView met dashboards, rapportage en analyses