skip to Main Content
Disclaimer

Privacy statement Synaxion
Verwerking van (persoons)gegevens:

Wij verwerken een aantal (persoons)gegevens:
De verwerkingsverantwoordelijke is Synaxion B.V. gevestigd te Eindhoven. Als u ervoor kiest uw naam en e-mailadres op de website met ons te delen, dan zullen wij deze gebruiken om u inhoudelijk te informeren omtrent de producten van Synaxion.
Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming te vragen. Uw gegevens blijven bewaard zolang u klant bent van Synaxion of heeft aangegeven informatie van Synaxion te willen blijven ontvangen. U heeft te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens. U heeft te allen tijde het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens door te laten voeren. Hiervoor kunt u een e-mailbericht sturen naar info@synaxion.com.

Back To Top