Category: Overheid

Client: Gemeente Papendrecht

Date:

Tags: 2013, Kwaliteitsmonitor BAG

Visit Project

papendrechtDe kwaliteitsmonitor BAG maakt deel uit van de Synaxion Monitoring Suite.
De gemeente Papendrecht heeft met de inspectie voor de BAG (Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen) aangetoond op alle onderdelen te voldoen aan de hoge landelijke kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Papendrecht bewijst hiermee zijn processen, systemen en gegevens voor deze basisgegevens goed op orde te hebben.

Kwaliteit met een grote K

“De gemeente Papendrecht hecht grote waarde aan een goede gegevenskwaliteit van de openbare ruimte. Dit voorkomt fouten en dubbel werk waardoor bovendien kostenbesparend kan worden gewerkt. Iedereen moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de in de BAG opgenomen gegevens. Het is daarom van het grootste belang dat we dit kwaliteitsniveau op peil houden en daar waar nodig nog verder verbeteren. Wij blijven daarbij ook gebruik maken van de mogelijkheden uit de Kwaliteitsmonitor BAG en BAG-LV. Deze tool is een perfect hulpmiddel gebleken om continue zicht te houden of we de BAG nog goed op orde hebben waardoor we niet voor onverwachte verrassingen kwamen te staan. De rapportage vormt enerzijds een belangrijke input voor onze reguliere BAG werkgroep waarbij, tot op detailniveau kan worden ingezoomd, maar anderzijds ook handig om periodieke managementrapportages te produceren. Uiteindelijk kan iedereen van een goede kwaliteit meeprofiteren, zodat de gemeente Papendrecht hun inwoners nog beter van dienst kan zijn.”