Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun Basisregistraties, en ook voor de eigen Kernregistraties. Zowel op management- als op beheerniveau is er steeds meer behoefte aan (snel) inzicht in de kwaliteit van deze basisgegevens.
De Synaxion Monitoring Suite geeft gemeenten continu inzicht in de kwaliteit van deze basisgegevens. De Monitoring Suite bestaat uit Kwaliteitsmonitors voor de belangrijkste gemeentelijke domeinen, zoals Basisinformatie, Gegevensbeheer, Sociaal Domein, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Voor ieder domein zijn een of meer Kwaliteitsmonitors beschikbaar die gemeenten in staat stelt om zelf structureel de kwaliteit van gegevens en processen te bewaken.
De Kwaliteitsmonitors bieden overzichtelijke rapportages en dashboards, die zijn voorzien van trends, stoplichten, detailgegevens en werklijsten. En door de integratie met bijvoorbeeld QlikView beschikken de Kwaliteitsmonitors over krachtige analyse mogelijkheden, waardoor gemeenten nog beter in staat zijn om sneller beslissingen te nemen die goed gefundeerd zijn.
Inmiddels maken meer dan 90 gemeenten gebruik van de Synaxion Monitoring Suite en is het binnen de gemeentelijke overheidsmarkt een onmisbaar en handzaam hulpmiddel gebleken als het gaat om continue monitoring op kwaliteit van gegevens en processen.

1 Suite, meerdere kwaliteitsmonitors

De Synaxion Kwaliteitsmonitors helpt de gemeente met het onderhouden en bewaken van de kwaliteit van gegevens en processen. De bewaking is volledig en applicatie onafhankelijk.

standaarden

Snel resultaat door korte implementatieperiode. Hierbij maken we gebruik van bewezen gemeentelijke standaarden.

visueel aantrekkelijke presentatie

Optimalisatie van kwaliteit door geavanceerde kwaliteitscontroles. Overzichtelijke visuele weergave op zowel totaal- als detailniveau.

Met de verschillende kwaliteitsmonitors wordt een basis gelegd voor Business Intelligence.
Door het combineren van kwaliteitsmonitors is het mogelijk om over verschillende domeinen heen te analyseren. Dit biedt een extra toegevoegde waarde, mede door het integrale karakter.

Door de inzet van kwaliteitsmonitors leveren we altijd kwaliteit doordat we onze processen gemakkelijk kunnen bewaken en onderhouden.

Ben Bruin, teamleider Geo-informatie/ Belastingen gemeente Lelystad

De kracht van onze Monitoring Suite, merken wij, is vooral de systeemonafhankelijkheid. Dit maakt dat onze Kwaliteitsmonitors laagdrempelig implementeerbaar zijn, met als voordeel dat de investering door gemeenten laag blijft. Een ander groot voordeel is dat door standaardisatie van de Kwaliteitsmonitors de gemeenten worden ontzorgt. Dit betekent geen ontwikkeling en onderhoud van eigen scripts en lijsten meer.

Hanifi Alkiliç, business development manager bij Synaxion