Wat levert Business Intelligence u op?
Business Intelligence (BI) wordt gebruikt om grote hoeveelheden data uit diverse (bron)systemen om te zetten naar betekenisvolle informatie. Dit met als doel om betere beslissingen te kunnen nemen, succesvoller te opereren, kansen te benutten en de burger optimaal te kunnen blijven bedienen . Om al deze gegevens tot bruikbare informatie om te vormen, heeft Synaxion oplossingen ontwikkeld die gemeenten zicht geeft op de kwaliteit van data en laat zien in hoeverre de organisatie ‘in control’ is. Met deze oplossingen zijn gemeenten in staat om het belangrijkste kapitaal optimaal te benutten.

Antwoord op de vragen van morgen
Synaxion is ervan overtuigd dat Business Intelligence oplossingen dusdanig flexibel moeten zijn dat ze alle veranderingen in de markt kunnen bijbenen. Je wilt immers niet alleen antwoorden op de vragen die je nu hebt, maar ook op de vragen die je in de toekomst kunt hebben. BI-oplossingen moeten met deze veranderende vragen mee kunnen bewegen. Doordat wij al vele jaren actief zijn als Business Intelligence specialist met een sterke focus op gemeentelijke overheid, onderwijsinstellingen en zorginstellingen kennen wij de markt, spreken we de taal en zijn wij vertrouwd met de diverse oplossingen en systemen.

dashboards, rapportages & analyses

Grote hoeveelheden data omzetten in overzichtelijke informatie door middel van visueel aantrekkelijke dashboards en rapportages.

standaarden

Snel resultaat door korte implementatieperiode. Hierbij maken we gebruik van bewezen gemeentelijke standaarden.

inzicht en overzicht

Inzicht in en effect van genomen maatregelen, met visuele weergave van trend en prognoses. Business Intelligence zorgt voor inzicht en overzicht waardoor slimme beslissingen genomen kunnen worden.

Direct aan de slag met kant en klare dashboards
In veel gevallen stranden Business Intelligence projecten omdat organisaties niet de kennis en kunde in huis hebben om dashboards in te richten die informatie tonen over de vragen uit de organisatie. Er moet goed nagedacht over welke data getoond moet worden en welke vragen belangrijk zijn voor een afdeling of team. Mede hierom bieden wij marktspecifieke oplossingen met veel standaardcomponenten, waardoor Business Intelligence toegankelijk is zonder langdurige trajecten en enorme kostenposten. Hierdoor hoeft u niet opnieuw het wiel uit te vinden en kan iedereen direct starten met dashboards, rapportages en analyses. Maar als de situatie erom vraagt implementeren we natuurlijk ook maatwerk. Zo staat u er nooit alleen voor. Wanneer al uw medewerkers toegang hebben tot de juiste informatie, verbetert de besluitvorming op alle niveaus en gaat uw organisatie in zijn geheel beter presteren.

Partner van Qlik
Synaxion is sinds 2011 gecertificeerd partner van Qlik, marktleider op het gebied van Business Intelligence en Visual Analytics. Het platform QlikView is in veel van onze oplossingen standaard geïntegreerd met dashboards, rapportages en analyses. Ons team heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van QlikView.

Synaxion Platform Powered by Qlik
Synaxion is sinds 2015 ook OEM partner van Qlik en heeft in dat kader een uniek Platform gelanceerd. Voor de gemeenten zijn al onze Kwaliteitsmonitors beschikbaar in het Platform op basis van SaaS, of desgewenst On-Premise. Voor één bedrag per jaar, beschikt u over een compleet instrument met dashboards, rapportages en analyses welke reeds is voorzien van de benodigde content.

Synaxion heeft een ruime ervaring met verschillende typen managementtools. Met hun benadering van “seeing is believing” heb je snel het bewijs dat QlikView in jouw situatie en met jouw applicaties de gewenste stuurinformatie levert. Onze vraag of dat in plaats van statische gegevens ook direct met dynamische gegevens kon, werd bevestigend beantwoord én bewezen. De koppeling met SAP, die echt ingewikkeld is, werd verrassend snel gemaakt door Synaxion. De samenwerking is tot nu toe prima verlopen. Er werd goed geluisterd, goed geadviseerd en snel gerealiseerd. Een goede basis dus om verder met elkaar te gaan.

Gemeente Katwijk