Qlik Sense

Overzicht Qlik Sense Cursus Overzicht

Create visualizations with Qlik Sense

Qlik Sense Business Analyst Certification

2 dagen

Lees meer

Data modeling for Qlik Sense

Qlik Sense Data Architect Certification

3 dagen

Lees meer

Deploy and Administer Qlik Sense

Qlik Sense Business Analyst Certification

2 dagen

Lees meer

Create Reports with Qlik Nprinting

1 dag

Lees meer
QlikView

QlikView cursus Overzicht

QlikView Designer

QlikView Business Analyst Certification

2 dagen

Lees meer

QlikView Developer

QlikView Data Architect Certification

3 dagen

Lees meer

QlikView Server Publisher

QlikView System Administrator Certification

3 dagen

Lees meer

Create Reports with Qlik Nprinting

1 dag

Lees meer

Create visualizations with Qlik Sense

Omschrijving

Op basis van een casus leert u de basis vaardigheden om aan de slag te kunnen met data analyse en self-service mogelijkheden in Qlik Sense. Aan de hand van de theorie en demo’s zult u zelfstandig meerdere opdrachten uitvoeren om de juiste benodigde vaardigheden eigen te maken.
Naast de praktische blik op functionaliteit in Qlik Sense wordt er aandacht geschonken aan het ontwerpen van een geschikte gebruikers interface en dieper ingegaan op diverse visualisatie principes. Ook wordt er aandacht geschonken aan het delen van inzichten met collega’s of externe partijen aan de hand van interactieve presentaties. Naast het creëren van visualisaties en presentaties wordt er ook gekeken naar het uitbreiden van functionaliteit in Qlik Sense door gebruik te maken van Extensions.

Cursus type en looptijd Cursus voorwaarden Doelgroep
 • Begeleiding door Instructeur
 • 2 dagen
 • Doornemen van de handleiding, hoe bouw ik een app (kan gevonden worden onder de instructies in de online help van Qlik Sense Desktop)
 • Business Users
 • Business Analysts
 • Data Architects
 • Project Managers

Cursus Beschrijving

 • Starten met Qlik Sense
 • Data laden
 • Visualisaties
 • Verbeteren van jouw apps
 • Delen van inzichten
 • Oplevering en doorontwikkeling

Overzicht leerdoelen

 • Uitvoeren van geavanceerde analyses in Qlik Sense
 • Identificeren van datatypes en uitleggen hoe deze geïnterpreteerd worden als visualisaties
 • Ontwerpen en creëren van Qlik Sense visualisaties, gebaseerd op gebruikersgerichte stroom schema’s, door anderen te gebruiken
 • Bespreken van data visualisatie concepten en hoe ze geïmplementeerd worden in Qlik Sense
 • Identificeren van goede voorbeelden van Qlik Sense visualisatie ontwerpen
 • Het delen van inzichten met Qlik Sense guided story- telling
 • Ingaan op Qlik Sense haar responsive design en het ontwikkelen van multi-screen design
 • Delen van apps in de cloud met anderen

Data modeling for Qlik Sense – Qlik Sense Data Architect

Omschrijving

Data modelleren is een technische training die in gaat op het data modelleren in Qlik Sense. Er wordt data uit meerdere bronnen opgehaald en getransformeerd tot één data model. Tijdens dit proces leert u diverse technieken om het optimale data model te creëren. Via informatie, tools, technieken en opdrachten wordt u door alle stappen in het proces begeleidt om data connecties op te zetten, data op te schonen, data modellering problemen op te lossen, optimalisatie voor prestaties, het gebruik van Qlik data bestanden (QVD) en het ontwikkelen van oplossingen op een server.

 

Cursus type en looptijd Cursus voorwaarden Doelgroep
 • Begeleiding door Instructeur
 • 3 dagen
 • Create visualizations with Qlik Sense
 • Database en SQL kennis
 • Data Architects
 • Consultants
 • Business Partners
 • Project Managers

Cursus Beschrijving

 • Basis Data modellering concepten
 • Data Connecties
 • Structureren van scripts
 • Data laden en Data transformaties
 • Oplossen van problemen bij het opzetten van een data model
 • Genereren van data met behulp van scripts
 • Debuggen van het laad script
 • Scripting en data model uitdagingen
 • Geavanceerde calculaties
 • Prestatie overwegingen
 • Werken met de server
 • Security

Overzicht leerdoelen

 • Creëer een data model in Qlik Sense
 • Gebruik de data load editor en wizard om data te laden
 • Los problemen in het data model op (synthetic keys and circular references)
 • Transformeer data voor betere prestaties
 • Voeg dimensies en metingen toe aan de master items
 • Bewaak data integriteit in Qlik Sense
 • Pas beveiliging toe op oplossing en data niveau

Deploy and Administer Qlik Sense

Deploy and Administer Qlik Sense is een technische cursus die u informatie, tools, technieken en vaardigheden biedt die benodigd zijn voor het inzetten, opzetten, configureren en het onderhouden van het Qlik Sense Enterprise Platform. Ontdek de security architectuur, load balancing en single- sign-on methodes. Doe uw voordeel met de mogelijkheden die Qlik Sense Enterprise u biedt om u te verzekeren van de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de security van data en analytics.

 

Cursus type en looptijd Cursus voorwaarden Doelgroep
 • Begeleiding door Instructeur
 • 2 dagen
 • Fundamentele kennis van IT business Systems en operaties
 • Kennis van Windows Server OS, Active Directory (of andere user directory service)
 • Basis systeem security awareness
 • Begrip van Qlik Sense of QlikView is een pre
 • System Administrators
 • Enterprise Architects

 

Cursus Beschrijving

 • Begrip van het vereiste implementatieplan
 • Inzetten van single en multi-node configuraties
 • Installeren Qlik Sense Enterprise
 • Exploreren van de management console (QMC)
 • Toevoegen en beheren van gebruikers
 • Begrip van Qlik Sense licentie model
 • Configureren van Qlik gebruikers tokens
 • Toevoegen en beheren van apps, extensies, objecten, streams en taken
 • Begrip van Qlik Sense Enterprise security
 • Beheren en controleren van security
 • Begrip van data security met beperkte toegang
 • Configureren van virtuele proxies
 • Toevoegen en beheren van data connecties
 • Uitleggen van verschillende methoden voor load balancing
 • Beheren van meervoudige schedulers (planners)
 • Bespreken van single sign-on concepten
 • Monitoren en problemen oplossen van diverse scenario’s

QlikView Designer

Omschrijving

Op basis van een casus leert u de basis vaardigheden om aan de slag te kunnen met data analyse in QlikView. Aan de hand van de theorie en demo’s zult u zelfstandig meerdere opdrachten uitvoeren om de juiste benodigde vaardigheden eigen te maken.
Naast de praktische blik op functionaliteit in QlikView wordt er aandacht geschonken aan het ontwerpen van een geschikte gebruikers interface en dieper ingegaan op visualisatie principes. U zult verschillende basis- en geavanceerde aggregatie functies eigen maken, diverse tips & tricks te zien krijgen en er wordt ingegaan op best practices voor het ontwerpen van een dashboard. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan het delen van inzichten met collega’s of externe partijen aan de hand van rapporten.

Cursus type en looptijd Cursus voorwaarden Doelgroep
 • Begeleiding door Instructeur
 • 2 dagen
 • Basiskennis van computer concepten
 • Kennis van Key Performance Indicators
 • Business Users
 • Business Analysts
 • Data Architects
 • Project Managers

Cursus Beschrijving

 • Starten met QlikView
 • De ABC Sales applicatie
 • Het Data model
 • Tabbladen, filters en navigatie
 • Basis voor een krachtige gebruikers interface
 • Ontdekken van de diverse grafiektypen in QlikView
 • Begrip van data aan de hand van het data model overzicht
 • Gebruik van de Webview
 • Geavanceerde front-end scripting
 • Creëren van rapporten

Overzicht leerdoelen

 • Demonstreren basiskennis van een data model in QlikView
 • Uitleggen op welke wijze de layout en het ontwerp van een QlikView applicatie op de best mogelijke manier te creëren
 • Uitleggen over het basis gebruik van QlikView sheet objecten
 • Identificeren, op aangeleverde vereisten, welke grafiek de beste visuele representatie vormt voor de gebruiker

QlikView Developer

Het volgen van de QlikView Developer cursus is een must voor het bouwen van QlikView applicaties. Kennis van het data model, creëren van de gepaste data connecties en grondbeginselen van scripting zijn kritisch voor het creëren van QlikView applicaties die uw organisatie ondersteunen met krachtige data discovery tools. QlikView Developer biedt u de mogelijkheid om te leren hoe in QlikView applicaties te ontwikkelen door middel van theorie, demo’s en oefeningen. De cursus vangt aan in een QlikView omgeving waarin onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld: data modelleren, synthetische sleutels en hoe de script editor te gebruiken. De QlikView Developer bereidt u voor om uw QlikView applicaties te ontwikkelen en continu te blijven verbeteren. De cursus bestaat uit een business case waarin u uw vaardigheden kan oefenen om een QlikView applicatie te bouwen vanaf het begin met vooraf geïdentificeerde key performance indicators.

Cursus type en looptijd Cursus voorwaarden Doelgroep
 • Begeleiding door Instructeur
 • 3 dagen
 • QlikView Designer
 • verplicht
 • Data Architects
 • Business Analysts
 • Project Manager

Cursus Beschrijving

 • Ontwikkelen en implementatie
 • Connect, Select en load
 • Laden van data vanuit een database
 • Synthetische sleutels
 • Data model overzicht
 • Basis data transformatie
 • Data genereren in het QlikView script
 • Best practices rondom data modelleren
 • Master Calendar
 • Mapping tables
 • Data model optimalisatie
 • Scripting en data model uitdagingen
 • Laden van kruistabellen
 • Geavanceerde calculaties in sheets objecten
 • Metadata
 • QlikView Data Files (QVD)
 • Prestatie optimalisatie
 • QlikView security

Overzicht leerdoelen

 • Creëer een data model in QlikView
 • Bouw een QlikView applicatie
 • Oplossen van datastructuur kwesties
 • Toegang krijgen tot de Debugger
 • Geavanceerd gebruik maken van de script editor
 • Gebruik maken van transformatie functies in het script
 • Bespreken van Synthetische sleutels

QlikView Server Publisher

Om QlikView uit te rollen is het aanleggen van een krachtig fundament ontzettend belangrijk en kritiek om uw organisatie voor het beheer, de monitoring en uitrollen van de QlikView Data Discovery applicaties naar uw gebruikers goed te verzorgen. De QlikView Server Publisher cursus is bedoeld voor System Administrators om de vaardigheden te ontwikkelen en aan te scherpen met betrekking tot product installaties, implementatie methodes, en security integratie met het QlikView platform. De cursus ontwikkelt zich van basis single server installatie tot meer geavanceerde configuraties waarin QlikView Server en Publisher betrokken zijn inclusief geavanceerde schaalbaarheid, connectiviteit en het beheren van grote complexe enterprise implementaties.

Cursus type en looptijd Cursus voorwaarden Doelgroep
 • Begeleiding door Instructeur
 • 3 dagen
 • Fundamentele kennis en ervaring met server technologie
 • System Administrators
 • Consultants verantwoordelijk voor QlikView server implementaties

Cursus Beschrijving

 • Implementatie types
 • Server componenten en architectuur
 • Licenties
 • QlikView server configuratie – QMC
 • Security
 • Gebruikers en documenten beheren
 • Social Data Discovery
 • Monitoren van server prestaties
 • Geavanceerde administratie
 • Meervoudige Server en distributie implementatie
 • Problemen oplossen

Overzicht leerdoelen

 • Begrip van de architectuur en componenten van de QlikView server en Publisher
 • Standaard installatie en het configureren van de QlikView server en Publisher op een server
 • Toevoegen, beheren, distribueren en het beveiligen van QlikView applicaties
 • Geavanceerde beheersopdrachten gebruik makend van meervoudige QlikView server en Publisher configuratie
 • Identificeren van de configuratie opties voor het clusteren van QlikView servers
 • Identificeren van tools die de QlikView Server Publisher omgeving monitoren en beheren

Create Reports with Qlik Nprinting

Omschrijving

De training Create Reports with Qlik Nprinting is bedoeld voor business users en business analisten die de behoefte hebben om statische rapporten te ontwikkelen en te distribueren vanuit een QllikView of Qlik Sense omgeving. De cursus behandelt onder andere de volgende onderwerpen: Web console configuratie, genereren van rapporten (QlikView en Qlik Sense) , Newsstand omgeving,Rapport distributie opties en het beheer van gebruikers.

Cursus type en looptijd Cursus voorwaarden Doelgroep
 • Begeleiding door Instructeur
 • 1 dag
 • Kennis hebben van het ontwerpen van QlikView en/ of Qlik Sense applicaties
 • Business Analysts
 • Business Users

 

Cursus beschrijving

 • Qlik NPrinting overzicht
  • Introductie Qlik NPrinting
  • Qlik NPrinting process stromen
 • Rapport ontwikkeling
  • PowerPoint reports
  • Word reports
  • Excel reports
  • PixelPerfect reports
  • HTML reports
  • Filters and other reports
 • Rapport toegang en distributie
  • Publiceren van rapporten
  • Security

Overzicht leerdoelen

 • Hoe past Qlik NPrinting binnen het Qlik portfolio.
 • Uitleg van de product componenten en de architectuur.
 • Beschrijven van het installatie process.
 • Configureren Qlik NPrinting Web Console.
 • Creeëren van Qlik NPrinting Apps and data connecties.
 • Ontwikkelen van rapporten gebaseerd op enkelvoudige en meervoudige bronnen van zowel QlikView en Qlik Sense.
 • Toepassen van filters en voorwaarden aan Qlik NPrinting rapporten.
 • Beheren van ontvangers van rapporten en het distribueren van rapporten op meerdere manieren.
 • Creeëren van gebruikers en security rollen.
 • Distribueren van rapporten met data reductie gebaseerd op ontvangers