Category: Onderwijs

Client: KIEM Onderwijs & Opvang

Date:

Tags: 2015, Business Intelligence, Schooldashboard

Visit Project

kiemSchooldashboard is een integraal kwaliteitsinstrument voor het Primair Onderwijs
Synaxion en KIEM onderwijs & opvang zijn een samenwerking aangegaan in het Primair Onderwijs.
Gezamenlijk werd al Schooldashboard ontwikkeld, dé oplossing binnen het PO op het gebied van Onderwijskwaliteit, Onderwijsbedrijfsvoering, Financiën en Personeel. Dit dashboard maakt visueel inzichtelijk wat de verschillende normen van de Onderwijsinspectie zijn, hoe de scholen ervoor staan op basis van de intern vastgestelde normen en hoe leerlingen op verschillende KPI’s scoren, ten opzichte van die normen.

“Wij vinden het als bestuur belangrijk om onze scholen te stimuleren de mogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk te benutten. Om dat voor elkaar te krijgen heb je wel goed inzicht in data nodig, maar dat komt niet vaak voor in het basisonderwijs. Het dashboard dat wij hebben ontwikkeld is uniek vanwege het integrale karakter. Wij kwamen nog niet eerder een instrument tegen dat zowel financieel, personeel als leerlingen als invalshoek had en waarbij we zoveel data met elkaar kunnen combineren. Denk daarbij aan de verdeling van jongens en meisjes in de klas, verwijzingen naar het speciaal onderwijs en beoordelingen van de inspectiebezoeken. Wij kunnen nu op basis van data veel scherper sturen en waar nodig interventies houden. Iets waar al langere tijd behoefte aan was, maar we nog geen mogelijkheid toe hadden. In de toekomst willen we QlikView ook gaan inzetten als basis voor een nieuw instrument: de SamenWijzer. Dit kwaliteitsinstrument ontrafelt de verwachtingen die leerkrachten van kinderen hebben en maakt visueel waar kinderen en leerkrachten samen mee aan de slag gaan. Dit leidt tot hogere betrokkenheid en tot een verbeterde interactie tussen leerkracht en kind.”