Category: Overheid

Client: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Date:

Tags: 2014/2015

Visit Project

den boschSynaxion realiseerde een succesvolle implementatie van het Portaal Centrumgemeente ten behoeve van gemeente ’s-Hertogenbosch.
De decentralisatie van de jeugdzorg wordt in een grotere regio opgepakt: de regio Noordoost-Brabant. Dit zijn 19 gemeentes met circa 150 zorgaanbieders in twee sub regio’s: Brabant Noordoost-oost en de Meierij.

“De gemeente ‘s-Hertogenbosch zet Synaxion in als platform voor de monitoring in het sociaal domein. Met behulp van Synaxion kunnen zorgaanbieders en gemeenten in de regio Noordoost Brabant op een eenvoudige en eenduidige wijze hun informatie delen over Jeugdzorg en WMO. Zorgaanbieders leveren een gestandaardiseerd, op landelijke normen gebaseerd formulier aan bij het Synaxion webportaal. De gemeente ‘s-Hertogenbosch analyseert deze gegevens en benut de analyse om gemeenten en zorgaanbieders te informeren, en om waar nodig bij te sturen.”

“De oplossing die met Synaxion gerealiseerd is zorgt voor minder bureaucratie, snelheid en vooral inzicht. Dankzij deze oplossing waren de gemeenten in de regio ‘s-Hertogenbosch al heel snel ‘klaar voor de 3d’s’ “