Werkorganisatie CGM

Het zaakgericht werken is bij gemeenten een onmisbaar proces geworden als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening en het verhogen van efficiëntie en effectiviteit van de interne processen. Een essentieel onderdeel in het zaakgericht werken is het bewaken van de kwaliteit van afhandeling van alle zaken, die door een burger of bedrijf zijn […]

Syntrophos SSC

Syntrophos gebruikt Synaxion Monitoring Suite, powered by Qlik® Syntrophos SSC, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne, gebruikt al jarenlang naar tevredenheid de Kwaliteitsmonitors van Synaxion. Deze Kwaliteitsmonitors hebben ons geholpen om de kwaliteit van de data te waarborgen. Vanuit de rol als Shared Service Center gebruiken zij de heldere rapportages uit […]

Gemeente Katwijk

Synaxion realiseerde een succesvolle implementatie van QlikView bij gemeente Katwijk. Het associatieve karakter zorgde ervoor dat de keuze snel viel op QlikView. Het snel kunnen tonen van resultaten maakt Synaxion een betrouwbare partner. Een goede basis voor een mooie samenwerking elkaar. Synaxion heeft een ruime ervaring met de verschillende typen managementtools. Met hun benadering van […]

Alfa College

Synaxion realiseerde voor het Alfa College een complete Business Intelligence omgeving in QlikView. Inmiddels is Synaxion alweer enkele jaren een betrouwbare partner van het Alfa College. Op basis van gestandaardiseerde en bewezen QlikView App’s konden er snel resultaten worden getoond. Niet alleen de presentatie laag is door Synaxion opgebouwd. Alfa College maakt gebruik van een […]

KIEM Onderwijs & Opvang

Schooldashboard is een integraal kwaliteitsinstrument voor het Primair Onderwijs Synaxion en KIEM onderwijs & opvang zijn een samenwerking aangegaan in het Primair Onderwijs. Gezamenlijk werd al Schooldashboard ontwikkeld, dé oplossing binnen het PO op het gebied van Onderwijskwaliteit, Onderwijsbedrijfsvoering, Financiën en Personeel. Dit dashboard maakt visueel inzichtelijk wat de verschillende normen van de Onderwijsinspectie zijn, […]

Gemeente Geldrop-Mierlo

De Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer maakt deel uit van de Synaxion Monitoring Suite. Synaxion implementeerde met succes de Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Voor de gemeente is het van belang op continue basis zicht te hebben op de kwaliteit van gegevens van verschillende systemen die met elkaar verbonden zijn. De functionaliteit om in één oogopslag de […]

Gemeente Papendrecht

De kwaliteitsmonitor BAG maakt deel uit van de Synaxion Monitoring Suite. De gemeente Papendrecht heeft met de inspectie voor de BAG (Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen) aangetoond op alle onderdelen te voldoen aan de hoge landelijke kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Papendrecht bewijst hiermee zijn processen, systemen en […]

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Synaxion realiseerde een succesvolle implementatie van het Portaal Centrumgemeente ten behoeve van gemeente ’s-Hertogenbosch. De decentralisatie van de jeugdzorg wordt in een grotere regio opgepakt: de regio Noordoost-Brabant. Dit zijn 19 gemeentes met circa 150 zorgaanbieders in twee sub regio’s: Brabant Noordoost-oost en de Meierij. “De gemeente ‘s-Hertogenbosch zet Synaxion in als platform voor de […]