Synaxion Monitoring Suite

Synaxion helpt gemeenten met deze uitdagingen door middel van monitoring en Business Intelligence. Met meer dan 12 jaar ervaring in de gemeentemarkt en intensieve samenwerkingen met meer dan 90 gemeenten, hebben wij diverse kwaliteitsmonitors ontwikkeld. Deze monitors helpen de kwaliteit van de (basis)gegevens en processen continu te bewaken en te onderhouden. De monitors tonen in één oogopslag de informatie die voor u belangrijk is, waardoor dagelijks slimme beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast dienen de monitors als basis voor managementinformatie en rapportages. Synaxion levert kant-en-klare kwaliteitsmonitors binnen diverse domeinen, zoals dienstverlening, gegevensbeheer of het sociaal domein.

Meer weten over de Kwaliteitsmonitoring Suite?

Onze oplossingen voor gemeentemarkt

Onze oplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor de gemeentemarkt en bevatten veel standaard componenten, zoals complete dashboards, rapportages en analyses, reeds voorzien van marktspecifieke content. Immers hebben alle gemeenten te maken met soortgelijke processen en uitdagingen. Deze aanpak zorgt ervoor dat monitoring en Business Intelligence nu binnen handbereik zijn, zonder dat daar lange ontwikkel- en implementatietrajecten mee gemoeid zijn. Binnen een paar uur kunnen de kwaliteitsmonitors al live zijn. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij geen statisch verhaal bieden. Wij werken continu aan het verder ontwikkelen van onze producten. Naast dat wij veel standaardoplossingen beschikbaar hebben, leveren wij ook maatwerk als de situatie daarom vraagt.

Overheid

Business Intelligence en monitoring voor gemeenten

Gemeenten zitten in een transitie waarbij ze steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Decentralisaties, toenemende wet- en regelgeving en de vraag naar meer transparantie staan centraal. De grootste uitdaging die hierbij komt kijken is het op orde krijgen van data. Inzicht in en overzicht van deze data is immers nodig om alle uitdagingen het hoofd te bieden en alle primaire processen in goede banen te leiden. Daarnaast is het voor gemeenten steeds belangrijker om informatie uit te wisselen met partners en andere aanverwante partijen, geheel volgens landelijke norm.

Meer weten over Business Intelligence voor gemeenten?

Kwaliteitsmonitor BAG

Maakt inzichtelijk of uw gemeente voldoet aan de wettelijke voorschriften van de wet BAG.

Deze kwaliteitsmonitor maakt de (in)consistenties tussen lokale BAG en Landelijke Voorziening BAG inzichtelijk. De monitor is uit te breiden met Kwaliteitsmonitors BAG-LV.

Kwaliteitsmonitor Dienstverlening

Meet en genereert inzicht in de kwaliteit van de zaken en activiteiten die door klanten worden opgestart.
Deze kwaliteitsmonitor monitort alle dienstverlenende processen inzichtelijk, zoals telefonie, ingekomen poststukken en het bezoek van de klant aan een (digitale) balie of loket.

Kwaliteitsmonitor Wkpb

Geeft inzicht of uw gemeente voldoet aan de wettelijke verplichting om beperkingen op tijd te communiceren met de Landelijke Voorziening.
Geeft inzicht op detailniveau (aantallen in perioden of per wijk) in de opbouw van gegevens.

Kwaliteitsmonitor Sociaal Domein

Controleert of uw werkprocessen overeenkomen met de wetgeving en de interne dienstverleningsafspraken.
Maakt detailgegevens tot op zaak-, medewerkerkers- en factuurniveau beschikbaar.

Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer

Hiermee wordt de kwaliteit van de gegevensstroom bewaakt
Deze monitor controleert de inhoud van uw distributiesysteem met de inhoud van aangesloten applicaties en geeft inzicht in foutmeldingen en geblokkeerde berichten.

Kwaliteitsmonitor WABO

Controleert of uw werkprocessen overeenkomen met de wetgeving en de interne dienstverleningsafspraken. Maakt detailgegevens tot op zaak-, medewerkerkers- en factuurniveau beschikbaar.

Kwaliteitsmonitor WOZ

Verschaft inzicht in de registratie van WOZ-objecten en de taxatie daarvan.
De monitor geeft inzicht in hoeverre u voldoet aan de uitvoering van de wet WOZ, conform het inspectieprotocol van de Waarderingskamer.

Kwaliteitsmonitor Zaken-DMS

Geeft inzicht in de workflow van alle zaken binnen uw gemeente.
De kwaliteit (tijdigheid en volledigheid) van alle zaaktypen wordt op basis van eigen servicenormen gecontroleerd en gerapporteerd.

Kwaliteitsmonitor Financiën

De Kwaliteitsmonitor Financiën geeft inzicht in de gemeentelijke financiën. Overzichtelijke dashboards en rapportages geven resultaten weer op o.a. budgetten, crediteuren, verplichtingen, inkomsten en gemeentelijke kengetallen. De kwaliteitsmonitor Financiën verschaft integraal overzicht, managementrapportages en dashboards voor teamleiders, afdelingshoofden en directie. En kan tevens dienen ter verantwoording naar de gemeenteraad.

Kwaliteitsmonitor HR

De Kwaliteitsmonitor HR geeft inzicht in de personeelszaken van de gemeente en verschaft integraal overzicht, managementrapportages en dashboards en rapportages op o.a. formatie, contracten, verlof en verzuim. Deze Kwaliteitsmonitor wordt in de praktijk gebruikt door teamleiders, afdelingshoofden en directie en kan tevens dienen ter verantwoording naar de gemeenteraad.

Centrumgemeente Portaal & Monitoring

Synaxion levert diverse oplossingen in het spectrum van het sociaal domein. Zo hebben we speciaal voor centrumgemeenten het Jeugdzorg en WMO portaal gecreëerd. Met behulp van dit portaal kunnen zorgaanbieders en gemeenten, geheel volgens de landelijke norm, op een eenvoudige en eenduidige wijze informatie delen over de zorgactiviteiten, declaraties en verantwoording met betrekking tot Jeugdzorg en WMO.

Lees verder >