Synaxion helpt MBO instellingen met monitoring en Business Intelligence. Met zeer ruime ervaring in de onderwijsmarkt en intensieve samenwerkingen met meerdere onderwijsinstellingen en scholen, hebben wij diverse dashboards en portalen ontwikkeld. Deze helpen u niet alleen om te voldoen aan diverse landelijke normen, maar kunnen ook alle data slim omzetten naar waardevolle en relevante informatie. De monitors tonen in één oogopslag de data die voor u belangrijk is, waardoor dagelijks slimme beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast dienen de monitors als basis voor managementinformatie en rapportages. Synaxion levert diverse oplossingen speciaal voor het MBO en deze kunnen al binnen een paar dagen live zijn.

presentatie in QlikView dashboards

Synaxion biedt 1 integrale management- en kwaliteitsinformatie oplossing voor inzicht en overzicht op Onderwijs, Bedrijfsvoering, HR en Financiën. Presentatie vindt plaats in overzichtelijke QlikView dashboards en rapportages.

Quick wins door standaarden

Ontwikkeld voor en door het onderwijs en sluit naadloos aan op standaarden van bijvoorbeeld de MBO Raad. Door deze standaardisatie snel resultaat en een korte implementatieperiode.

eenvoud

Eenvoudig in gebruik. U bent minder tijd kwijt met datavergaring en het opstellen van rapportages.

Interne Sturing & Externe verantwoording o.b.v. KRD

Dashboards op het gebied van de Deelnemer volledig volgens landelijke standaarden.
Interne sturing op het gebied van aanmeldingen, inschrijvingen, bekostiging, VSV etc.
Externe verantwoording op het gebied van jaar- en diplomaresultaat en Aan-en afwezigheid in relatie tot de 1000 uren-norm.

Onderwijskwaliteit

Dashboards die zijn gericht op het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs.

Deze zijn onderverdeeld in zes thema’s zoals gedefinieerd door het Ministerie van OC&W.

  • Intensivering Nederlandse taal en rekenen
  • Beroepspraktijkvorming
  • Excellentie
  • Professionele ontwikkeling
  • Terugdringen van VSV
  • Verbeteren van studiewaarde

Human Resources

Uitgebreide dashboards op HR zijn standaard beschikbaar.
Enkele voorbeelden zijn: verzuim, BAPO, FTE, Scholing van medewerkers, aantal medewerkers en Gemiddelde Personeelslast.

Financiën / Planning & Control

Financiële dashboards worden overzichtelijk gepresenteerd.
O.a. op het gebied van exploitatie, kengetallen, juridische kosten, budgetten en complete financiële managementrapportages.

Risico – en kwaliteitsprofiel

Een dashboardinstrument voor risicobeheersing. De onderwijsinstelling kan op elk gewenst moment inzicht krijgen in de stand van zaken rondom verschillende kwaliteitsaspecten zoals de algemene bedrijfsvoering en de naleving van wettelijke vereisten.
Het resultaat is een integrale risico- en kwaliteitsrapportage.

De hele realisatie van de QlikView omgeving is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Synaxion. De deskundigheid van deze leverancier heeft gezorgd dat we binnen redelijke termijn onze kernsystemen hebben ontsloten via een Datawarehouse en zij heeft daarbij een set dashboards geleverd conform onze wensen. De manier waarop dit gaat is door ons als professioneel en plezierig ervaren en we zijn dan ook blij met Synaxion als partner.

Alfa-college

QlikView
Om de beste kwaliteit te leveren, maakt Synaxion in deze dashboards en portalen gebruik van het Visual Analytics platform QlikView van Qlik. Zij zijn marktleider op het gebied van Business Intelligence en Visual Analytics en het platform onderscheidt zich door de grafische weergave van de analyses en de associatieve en gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheden. QlikView is standaard in onze oplossingen geïntegreerd. We vertellen u graag hoe de QlikView licenties, specifiek voor het MBO, het beste kunnen worden aangeschaft.