Bedrijven_En_Instellingen

Business Intelligence en monitoring voor bedrijven

Tegenwoordig beschikt iedere organisatie over grote hoeveelheden data. Denk aan data over klanten, tevredenheid, medewerkers, financiële gegevens en CRM. Het is de kunst om al deze data inzichtelijk te maken en om te zetten naar waardevolle en relevante informatie om de organisatie mee aan te sturen en operationeel zo effectief mogelijk te zijn. Het bij elkaar brengen en combineren van al deze data en de kwaliteit ervan onderhouden is daarom belangrijker dan ooit.

Synaxion helpt bedrijven in de commerciële sector met deze uitdagingen door middel van monitoring en Business Intelligence (BI). Met meer dan 12 jaar ervaring in de sector en intensieve samenwerkingen grote bedrijven hebben wij een tweetal standaard oplossingen beschikbaar:

Continuous Business Monitoring & Auditing

In een tijd van toenemende wet- en regelgeving wilt u inzicht in de effectiviteit van uw interne controlemaatregelen en efficiency van bedrijfsprocessen. Synaxion helpt u met geïntegreerde en inhoudelijk sterke oplossingen voor zowel Governance, Risk & Compliance (GRC) alsook Business Performance Management (BPM), waarmee uw processen en procedures adequaat geoptimaliseerd kunnen worden. Synaxion heeft hiervoor Dashboards & Reporting controls ontwikkeld, die ingericht zijn voor de volgende business cycles:

– Purchase to Pay
– Order to Cash
– Finance to Report
– User Activity

Segregation of Duties
Door deze geïntegreerde oplossingen kan bijvoorbeeld het aantal functie­scheidings­­conflicten, openstaande posten op tussenrekeningen en het aantal ongebruikte SAP-gebruikerslicenties worden gereduceerd. En door het meetbaar maken van prestaties en resultaten inzichtelijk te rapporteren, is bijsturing snel en effectief te realiseren.

window
callcenter

Callcenter Monitoring

Synaxion heeft oplossingen beschikbaar specifiek voor klantcontactcentra (KCC). Contactcenters hebben te maken met grote hoeveelheden data waardoor de behoefte aan integrale klantinformatie toeneemt.
Inzicht en overzicht op kwaliteit, afhandeltermijnen en de NPS-score zijn van groot belang om te sturen op een excellente dienstverlening.
Of het nu gaat om telefonie, e-mail of social media. Synaxion heeft standaard dashboards en rapportages beschikbaar, specifiek voor de manager, teamleider, kwaliteitsmonitor én de adviseur.
Om KCC’s hierbij te helpen leveren wij een monitoring oplossing speciaal voor callcenters. De kwaliteitsmonitor KCC helpt met geautomatiseerde registratie en planning van contactevaluaties. Deze kunnen betrekking hebben op in- en outbound telefonie, e-mail en social media. Op basis van de vastgelegde evaluaties kan met scorecards en dashboards prestaties gemonitord worden, analyses worden uitgevoerd, trends gevolgd en benchmarks worden gedaan.

Dashboards & rapportage voor het Callcenter

Synaxion heeft een standaard set dashboards beschikbaar specifiek voor klantcontactcentra (KCC).
Als manager van een KCC is het van groot belang beslissingen te nemen die zijn gebaseerd op integere informatie. Daarbij is het goed benutten van beschikbare data uit diverse systemen van groot belang.
Welke adviseurs plan ik in, op welk moment? Hoe verhogen we onze NPS-score? En hoe kunnen we de klant nóg beter helpen?
In de dashboards van Synaxion bevindt zich alle relevante informatie om het KCC op een goede manier aan te sturen.

callcenter headset